Jakmile jsou fotovoltaické panely (PV) nainstalovány na provozním místě, Solerion díky *MPPT regulátoru proměňuje nejlepší část sluneční energie na energii pro optimální doplňování připojené baterie. * MPPT je zkratka pro "Maximum Power Point Tracking". Tato funkce vám umožní průběžně získávat maximální výkon solárnho panelu
Power by iChoice ipPublisher 2012