Dnes je Bilan Carbone ® diagnostika stále více využívána pro účely ochrany životního prostředí a ke zvýšení transparentnosti s ohledem na emise skleníkových plynů.

Pellenc se zavazuje k zpřístupnění dat o emisích skleníkových plynů s cílem upozornit na obrovský rozdíl mezi nástroji se spalovacími motory a elektrickými nástroji Pellenc. Srovnáte-li přímé emise CO2 mezi nástroji Pellenc a ekvivalentním nástrojem se spalovacím motorem, rozdíl je ohromující. Nástroje Pellenc umožňují snížit emise CO2 60krát až 190krát ve srovnání s nástroji se spalovacím motorem při stejné práci.

Navíc pokud nabíjíte baterie Pellenc solární nabíječkou SOLERION, pracujete i bez nepřímých emisí CO2.

Pomocí nástrojů Pellenc:
Výrazně snížíte přímé emise skleníkových plynů. Významně přispějete k ochraně životního prostředí minimalizací emisí CO2.

V následující tabulce si můžete porovnat množství emisí CO2 mezi nástroji se spalovacími motory a elektrickými nástroji

tabulka-emise-baterie.jpg

Power by iChoice ipPublisher 2012